HD_Forest_logo_2017
You are here: Front page /

Kontakt & Meeskond

Meie kontor:


Riia 4,
51004 Tartu

Estonia


Registrikood. 10432025

T: +372 7311655

F: +372 7311656

estonia@hdforest.com

 


 

 

 

Kasuta kaarti, et leida meie kontorid Eestis, Lätis ja Leedus.
 


Meeskond

 

Toomas Kams

Juhatuse liige, direktor. Firmas töötab alates 1998. aastast. 1989. aastal lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsamajanduse insenerina. Omab kogemusi Rumeenias ja  Baltikumis metsainvesteeringute haldamises ning hindamises. On Eesti Puidumüügi Keskuse (EPMK) asutajaliige ja üks initsiaatoritest. Suhtluskeeled: eesti, inglise ja vene keel. Hobid: koorilaul (1996-2002 Eesti Segakooride Liidu juhatuse esimees ja Eesti Kooriühingu juhatuse liige); jahimees, kalamees ja tervisesportlane (ratas, suusatamine). Võib vesta tunde ajaloost ja poliitikast.

e-post:toomas.kams@hdforest.com

Mobiiltelefon: +372 5045689

Skype: toomaskams

Tõnu Talur

Metsaülem Viljandi, Valga, Pärnu maakonnas.

Firmas töötab alates 1999. aastast.1995. aastal lõpetanud Luua Kõrgema Metsakooli metsamajanduse eriala ning läbinud Eesti Põllumajandusülikooli metsakorralduse eriala. Tõnu ülesandeks on abistada meie kliente metsamajanduslike tööde planeerimisel. Suhtluskeeled: eesti, vene, saksa ja inglise keel. Hobid: HD Foresti esinumber jalgrattaspordis (võistlushimuline, rattahooaja veedab võisteldes).

e-post:tonu.talur@hdforest.com

Mobiiltelefon: +372 5089809

Skype: tonutalur

Meelis Merenäkk

Metsaülem Rapla, Harju, Järva, Lääne-Viru ja Lääne maakonnas.

HD Foresti meeskonnas alates 2013. aastast. Lõpetas 2006. aastal Eesti Maaülikooli teadusmagistrikraadiga, teadustöö teema oli „ Rinnasdiameetri jaotuste lähendamine Johnsoni SB jaotusega“.  Lõpetanud Luua Kõrgema Metsanduskooli metsatehniku eriala. 2013. aastast omab metsakorraldaja kutsetunnistust ning olnud metsakorralduse kutsetunnistuste ja tegevuslubade komisjoni esimees (Keskkonnateabe Keskus). Osalenud üle- Eestilise metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku rajamises. Meelise ülesandeks on abistada kliente metsamajanduslike tööde planeerimisel. Suhtluskeeled: eesti, vene ja inglise keel. Hobid: suurepärane orienteeruja (nii metsanduses kui ka võistlusrajal leiab parima tee ilma kompassita) ja jooksja.

e-post:meelis.merenakk@hdforest.com

Mobiiltelefon: +372 5235197

Skype: meelis_Skype

 

Tarmo Niilo

Metsaülem Võru, Põlva ja Tartu maakonnas. 

HD Forest Estonias tööl alates 2008. aastast. Pikaajalise praktilise kogemusega metsamajanduse valdkonnas (Põlva rajooni Ed. Vilde kolhoos, AS Sylvester, Stora Enso). 1975. aastal lõpetas Luua Kõrgema Metsakooli (endise Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikumi). Eesti Ühismets Tulundusühistu liige, Põlva Metsaomanike Seltsi liige. Tegeleb HD Forest Estonia klientide metsamajanduslike tööde planeerimisega. Suhtluskeeled: eesti, vene, soome. Hobid: kirglik jahimees, armastab tegeleda ka suusatamisega- osalenud Tartu Maratonil, oma metsakinnistu arengu imetlemine.

e-post:tarmo.niilo@hdforest.com

Mobiil: +372 5088334

Skype: tarmo.Niilo
 


 

Kristi Nigul

Kliendisuhete juht.Tegevusvaldkond: metsandusliku andmebaasi spetsialist, andmetöötlus, aruandlus ja suhtlus klientidega, GIS- valdkond. Tegeleb HD Forest Estonia AS PEFC ja FSC sertifikaatide haldamisega. Firmas alates 2013. aastast. Omab bakalaureuse- ja magistrikraadi loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool) ning käsil doktorantuuri lõpetamine metsanduse erialal. Täiendanud ennast 1 semestri Ameerikas (University of Minnesota), osalenud mitmetel kursustel Analysing and modelling spatial forest structre- Eestis; Forest Regeneration research- a Nordic perspective- Eesti/Taani/Norra/Rootsi/Soome; Forest Fire and Disturbance Ecology- USA jne) ja konverentsidel suuliste ja posterettekannetega (Eesti, Iirimaa, Rootsi, Ameerika, Prantsusmaa, Rumeenia...). Eesti Maaülikooli Nõukogu liige ning Eesti Maaülikooli Metsandus-ja maaehitusinstituudi nõukogu liige. Suhtluskeeled: eesti, inglise, prantsuse, hispaania, soome. Hobid: vastupidavusalad (jooksmine, ratas, rullitamine), ekstreemsport, reisimine. Noorusliku uljusega sukeldub kõigisse tööülesannetesse, sportlik natuur pealaest varbaotsteni.

e-post:kristi.nigul@hdforest.com

Mobiil:+372 58003362

Skype: kristi.nigul
 

Villu Lukk

Andmebaaside arendusjuht.Tegeleb ettevõtte IT arendusega, andmebaaside haldamisega ning on ka väikest viisi metsamees. Ettevõttes töö alates 2012. aastast. Lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia eriala 2007 ning 2015. aastal lõpetas Luua Kõrgema Metsakooli metsamajanduse eriala, lõputöö teemaks oli „Kasvava metsamaterjali puidu hinna leidmine erinevates Eesti piirkondades AS HD Forest Estonia klientide metsade näitel“. Täiendanud ennast ühe semestri Venemaal. Suhtluskeeled: eesti, vene ja inglise keel. Hobid: kondimurdmiseni pühendunud jahi- ja kalamees.

e-post:villu.lukk@hdforest.com

Mobiil:+372 53308121

Skype: lokkidega_siil 

 

 

Külli Hint

Pearaamatupidaja. Firmas alates 1999. aastast. 1987. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna majandusteadlasena ja 2018. aastal omandanud tehnikateaduste magistrikraadi erialal infotehnoloogia mitteinformaatikutele. Korrektne ja punktuaalne, kunagi ei jää oma tegevustes hiljaks. Suhtluskeeled: eesti, inglise ja vene. Hobid: teater, jalgrattal looduse avastamine. Juba aastaid maandab pingeid spordisaalis.

e-post:kylli.hint@hdforest.com

Mobiil: +372 5066699

Skype: kylli100
 

Mya Soomets

Raamatupidaja. Firmas alates 2008. aastast. Läbinud hulgaliselt huvitavaid koolitusi, mõned näited: 1980. aastal ETKVL Kooperatiivkool inventeerija eriala, 1993. aastal Tartumaa Täiskasvanute Koolituskeskus raamatupidamise koolitus. Tänu tema joonimisoskusele ja täpsusele on nii mõnigi viga ülesse leitud! Suhtluskeeled: eesti, inglise ja vene keel. Hobid: paar korda nädalas käib tantsutunnis ja mõnusast jalakeerutamisest ei ütle ära ka vabal ajal.

e-post:mya.soomets@hdforest.com

Mobiil: +372 5174658

Skype: myasoomets

Elin Supp

Administraator. Firmas alates 1998. aastast. 1985. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. Kontorielu koordineerija. Tegeleb sellega, mida keegi teine teha ei taha. Suhtluskeeled: eesti, inglise, vene ja soome. Hobid: armastab muusikat (klassikast rokini, v.a räpp), jumaldab reisimist.

e-post:elin.supp@hdforest.com

Mobiil: +372 5143429

Skype: elinsupp


 

Helena Vassil

Abimetsaülem. Firmas alates 2001. aastast. 1999. aastal lõpetas Eesti Põllumajanduse Ülikooli metsamajanduse bakalaureuse õppekava. Tegeleb metsaülemate abistamisega. Suhtluskeeled: eesti, inglise. Hobid: tegeleb tervisespordiga (hoki, rulluisutamine, ratsutamine).


e-post:helena.vassil@hdforest.com

Mobiil: +372 5172748

Skype: helena26

© HD Forest | Riia 4, 51004 Tartu | Estonia | Co. no 10432025 | E-mail | Cookies and privacy policies