Meist

HD Forest AS on asutatud 1998. aastal metsamajanduslike teenuste osutamiseks.

Meie halduses on 20 000 ha maad, sellest 16 000 ha metsamaad. Põhilised tegevusalad on: metsakasvatus, metsamajanduslik planeerimine, metsade uuendamine, hooldus- ja uuendusraied. Lisaks tegeleme veel metsamaade hindamisega, metsamajanduslike investeeringutega ja kinnisvara arenduse ning vahendusega. HD Forest AS omab PEFC ja FSC metsamajandamise sertifikaati.

Oma klientidele pakume headele metsamajanduslike

Oma klientidele pakume headele metsamajanduslikele tavadele põhinevat ja jätkusuutlikku metsade majandamist, mille kindlustamiseks töötavad meil kõrgema  metsamajandusliku haridusega spetsialistid. Oluline osa tööde organiseerimisel on infotehnoloogial. Kõik meie poolt majandatavate metsade takseerandmed on koondatud ühtsesse veebipõhisesse andmebaasi, mille töötlemiseks on loodud pidevalt täienev web-i põhine andmete töötlemise süsteem. See võimaldab meil koos igapäevase monitooringuga omada väga head ülevaadet meie halduses olevate metsade struktuurist ja seisukorrast.

Teeme koostööd EST Kinnisvara OÜ-ga, kes tegeleb ärikinnisvara arenduse, haldamise ja vahendusega. EST Kinnisvara OÜ peamiseks tegevusaladeks on klientidele investeerimisvõimaluste leidmine ja nende investeeringute haldamine.  

HD Forest AS kliendid on: Haanja Forests OÜ, OÜ Kuusemetsa, OÜ Metsatalu, OÜ Mortec, OÜ Okira, AS Taanimets, OÜ Varoteks, OÜ Lewis Holding, OÜ Runners Forest.

 

Jaga seda